Rozkazy Komendanta Hufca

Rozkazy Komandantki Związku Drużyn ZHP w Pleszewie

2019

Rozkaz L1/2019

2018

Rozkaz L1/2018
Rozkaz L2/2018

2017

Rozkaz L1/2017

2016

Rozkaz L9/2016
Rozkaz L10/2016
Rozkaz L11/2016
Rozkaz L12/2016
Rozkaz L1/2017