Regulaminy


Wszystkie ważne regulamuny znajdują się pod adresem: http://dokumenty.zhp.pl

Dokumenty biwakowe:

Karta zgłoszenia biwaku
Zobowiązanie opiekuna
Regulamin biwaku
Rozliczenie biwaku

Inne dokumeny:

Zgoda rodziców na przynależność do ZHP
Zgoda na udział w Rajdzie Arsenał
Protokół przeliczania zebranych pieniędzy - wzór
Akcja zarobkowa - dokumenty
Wzór zgody na wyjście do lasu i wyjazdu na biwak
Karta próby na stopień instruktorski

Regulaminy:

Rejestr zdobywanych stopni i sprawności
Regulamin zdobywania Plakietki Związku Drużyn ZHP w Pleszewie
Regulamin Odznaki Chorągwianej
Regulamin zadania zespołowego "Włóczykij"