Aktualności10.02.2019

Zbliża się jedno z najważniejszych harcerskich świąt, jakie tylko można sobie wyobrazić — Dzień Myśli Braterskiej.
22 lutego, dzień urodzin twórców ruchu skautowego — Roberta i Olave Baden-Powell. W związku z tak ważnym dniem dla ruchu skautowego i harcerskiego postanowiliśmy wyjść z inicjatywą wspólnego oddawania krwi skierowaną w stronę Uczniów i Nauczycieli szkół średnich w naszej gminie, a także każdego chętnego do pomocy Mieszkańca.
Serdecznie zapraszamy!
24.01.2019

21.01.2019

W piątek udaliśmy się na harce w terenie, gdzie zrealizowaliśmy kilka zadań ze sprawności oraz nauczyliśmy się układać i rozpalać ogniska. Poćwiczyliśmy musztrę oraz naszą spostrzegawczość i czujność w grach terenowych, nie nie przeszkodził nam nawet padający śnieg :)
18.01.2019

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 18 stycznia 2019 r.

Rozkaz Specjalny L.S. 1/2019

Druhny i Druhowie,

Straciliśmy Niezawodnego Przyjaciela – Prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz został zaatakowany i zmarł w wyniku zadanych mu ran. Straciliśmy Przyjaciela, który nie tylko dostrzegał ogromny potencjał harcerstwa, ale także motywował nas do ciągłego poszukiwania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Straciliśmy sojusznika, który świetnie rozumiał idee przyświecające harcerstwu i zachęcał do tego, żebyśmy wciąż się rozwijali, abyśmy patrzyli w przyszłość i działali tak, aby była ona jak najlepsza. Straciliśmy Człowieka, dla którego ważna była otwartość na różnorodność i solidarność wśród ludzi. Wydarzyło się zło, do którego nie powinno było dojść.

Druhny i Druhowie,

Harcerze nie mogą być jedynie biernymi obserwatorami życia. Harcerze muszą radzić sobie z trudnościami, pokonywać przeszkody, stawiać czoła wyzwaniom. Naszym celem powinno być to, aby wyeliminować jak najwięcej zła z naszego otoczenia; aby takie akty przemocy nie powtórzyły się w przyszłości.

„Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.”

Dziś, w obliczu przemocy, która przybiera rozmaite formy i z którą spotykamy się coraz częściej, ten punkt prawa harcerskiego szczególnie powinien nadawać ton naszym działaniom. Harcerstwo to szkoła życia, która musi uczyć tego, jak rozwiązywać konflikty w sposób spokojny; jak wyrażać niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając; jak budować zaufanie społeczne. Co możemy zrobić, żeby świat wokół nas był bezpieczniejszy?

Druhny i Druhowie,

Zło i przemoc przybierają różne formy. Jedną z nich jest agresja słowna. Możemy podjąć działania, które taką agresję w naszym otoczeniu ograniczą, a nawet zupełnie wyeliminują. W Centralnym Banku Pomysłów umieściliśmy materiały, które pozwolą Wam w trakcie zbiórek zuchowych i harcerskich zająć się tematem agresji słownej. Podejmijcie stojące przed nami wyzwanie – wyeliminujmy z naszych zachowań mowę nienawiści. Miejcie odwagę nie być obojętnymi na zło i każdego dnia zmieniać świat na lepszy!

Czuwaj!
hm. Anna Nowosad05.01.2019

Druhu zastępowy! Druhno zastępowa!
W zakładce Wielki Turniej Zastępów pojawiło się nowe zadanie dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Powodzenia!04.01.2019Bez was się nie bawimy!
Zgoda na uczestnictwo do pobrania23.12.2018

Wczoraj w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie odbyła się nasza harcerska wigilia. Spotkaliśmy się gronem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, a także zaprosiliśmy naszych rodziców, by móc z nimi świętować. 14 Drużyna Starszoharcerska im. Baonu Zośka, czyli ci najstarsi zaprezentowała nam krótką inscenizację przedstawiającą w miły, a czasem i komiczny sposób "Opowieść wigilijną". Po zakończeniu wigilii wykonaliśmy wspólną fotografię, odśpiewaliśmy w uroczystym kręgu "Bratnie słowo", a następnie przeszliśmy do kościoła pw. Święcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie, gdzie przekazaliśmy Światło.22.12.2018

17.12.2018

W minioną niedzielę uczestniczyliśmy w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w poznańskiej farze. Odebraliśmy je z rąk komendanta Chorągwi Wielkopolskiej — hm. Tomasz Kujaczyński. Po mszy udaliśmy na rynek, by przekazać Światło prezydentowi Poznania oraz jego mieszkańcom.
W zakładce Wielki Turniej Zastępów pojawiło się nowe zadanie dotyczące Betlejemskiego Światła pokoju.

11.12.2018

13.11.2018

My 100-lecie odzyskania niepodległości zaczęliśmy świętować już 9 listopada pełniąc służbę podczas uroczystości w Startostie Powiatowym. Następnie wieczorem spotkaliśmy się w pleszewskiej "Jedynce", gdzie wpierw wykonaliśmy w drużynach otrzymane wcześniej zadania, które dotyczyły zapalenia zniczy w różnych miejscach pamięci w naszym mieście oraz rozdawaniu mieszkańcom rozetek. Następnie druh przewodnik Mikołaj Tymecki opowiedział nam o swojej podróży do Chin, w którą wyruszył w tym roku w ramach projektu AIESEC. Zaś w niedzielę 11 listopada pełniliśmy służbę podczas mszy za ojczynę w parafii pw. Święcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie, po której odsłonięto tablicę okolicznościową.

07.11.2018

Już za mniej, niż 7 dni będziemy świętować 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji zapraszamy wszystkich harcerzy, instruktorów, rodziców, przyjaciół, sympatyków i wszystkich zainteresowanych w piątek 9 listopada do auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, gdzie odbędzie się spotkanie niepodległościowe.

27.07.2018

Drodzy wędrownicy, instruktorzy, rodzice, pleszewianie
W tym roku postanowiliśmy dorzucić swój pomysł na Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Pleszew. Już 1 sierpnia będziecie mogli wspomóc nas waszym głosem na liście zdań inwestycyjnych o nazwie "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych w ZSP nr 1 na potrzeby działalności pleszewskich harcerzy oraz organizację Izby Pamięci 70 PP w Pleszewie".
Działalność ZHP w Pleszewie ma bardzo długą tradycję. Pozytywne i efektywne oddziaływanie tej organizacji w przestrzeni publicznej nie ulega wątpliwości. Piwniczne pomieszczenia w pleszewskiej „Jedynce” przez wiele lat były wykorzystywane przez młodzież jako harcówka, jednak ich stan techniczny, mimo wielokrotnych remontów, systematycznie się pogarszał. Organizacja o takim charakterze musi dysponować godną i bezpieczną siedzibą. Adaptacja dotyczy pomieszczeń, w którym mają przybywać zuchy i harcerze oraz zorganizowana będzie Izba Pamięci 70 Pułku Piechoty.
Relacje między harcerzami i żołnierzami w okresie międzywojennym są dobrze znanym faktem. Harcerze pleszewskiej „13” jako swojego patrona obrali właśnie 70 Pułku Piechoty, a stało to się jeszcze przed wyborem dokonanym przez „Jedynkę”. Dziś nie ulega wątpliwości, że właśnie pleszewska „Jedynka” wespół z pleszewskimi harcerzami pragnie nieść w przyszłość pamięć o czynie naszego Pułku. Pamięć jednak należy zapisać trwale, a odpowiednia adaptacja wymienionych pomieszczeń może to zapewnić. Planowana Izba Pamięci ma w perspektywie stać się mini muzeum honorującym bohaterski trud żołnierzy 70 Pułku Piechoty. Lokalni popularyzatorzy działalności Pułku chcą eksponować w jednym miejscu liczne zbiory, które zgromadzili m.in. członkowie Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty. W zbiorach Izby Pamięci mają znaleźć się także kolekcje modeli redukcyjnych oraz prace uczniów i innych mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Mamy nadzieję, iż trafiać tutaj będą również nowe artefakty dotyczące życia i działalności żołnierzy 70 Pułku Piechoty. Izba ma być dostępna dla wszystkich pleszewian, dzięki czemu może stać się miejscem integrującym społeczność lokalną. Zadanie polega na adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części piwnicznej „starego” budynku szkoły w celu prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej skoncentrowanej wokół tradycji harcerskich oraz żołnierskich. Druhowie oraz wychowawcy szkoły chcą stworzyć warunki do godnego uhonorowania i eksponowania wielkich osiągnięć drużyn ZHP oraz 70 PP.

Jak zagłosować? Zagłosować będzie można również w Urzędzie Miasta i Gminy. Formularz można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie www.pleszew.budzet-obywatelski.org, który następnie należy oddać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszewie
UWAGA! Zagłosować może osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest mieszkańcem Miasta i Gminy Pleszew

Dziękujemy za oddane głosy!30.06.2018

My, wędrownicy 2 czerwca wzięliśmy dział w największej harcerskiej służbie w roku podczas XXII Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Tegoroczne hasło brzmiało "Jestem". W piątkowy wieczór wzięliśmy udział we mszy świętej nad brzegiem jeziora Lednickiego. Następnego dnia zaraz po apelu rozpoczynającym służbę pierwsza tura harcerzy wyruszyła pilnować ładu i porządku wśród przybyłych już na Pola pielgrzymów. Pełniliśmy warty honorowe przy grobie ojca Góry oraz na bramie - rybie, a także uczestniczyliśmy w procesjach. Atmosfera jak co roku była niesamowita, a pogoda nam dopisała.
Zaczęły się już wakacje, więc z niecierpliwością czekamy na obóz, który odbędzie się w dniach 17 – 29.07.2018 w Rościnnie.

25.04.2018

Druhu zastępowy! Druhno zastępowa!
W zakładce Wielki Turniej Zastępów pojawiło się nowe zadanie.

Powodzenia!07.04.2018Link do zgłoszeń: link31.03.2018

26.02.2018

18.02.2018

Związek Drużyn ZHP w Pleszewie im. hm. Antoniego Rymarczyka
ma zaszczyt zaprosić
na Dzień Myśli Braterskiej 22 lutego 2018 roku w godzinach 1000 - 1800
w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
ul. Szkolna 5

Czuwaj! Działaj! Wytrwaj!


Program obchodów Dnia Myśli Braterskiej:
⇨ 1000 - 1020 - przyjazd i rozlokowanie na sali
⇨ 1020 - apel powitalny
⇨ 1100 - 1400 - gra "od Braterstwa do Wolności"
⇨ 1400 - 1500 - obiad
⇨ 1500 - 1630 - projekt integracyjny "Bratnie słowo"
⇨ 1730 - apel kończący13.02.2018

W ramach Harcerskiej Akcji Zima kolejny raz spotkaliśmy się tym razem w gronie harcerzy starszych i wędrowników na Karczemce. Podczas warsztatów leśnych nauczyliśmy się różnych technik, takich jak m.in. pierwsza pomoc, stawianie namiotu z pałatek, rozpalanie ogniska, czy odmierzanie długości "na oko", które na pewno przydarzą nam się w wielu sytuacjach w przyszłości, nie tylko na harcerskim szlaku. Po udanej próbie rozpalenia ułożonego przez nas w czasie zajęć ogniska w miłej, przyjaznej atmosferze zjedliśmy po raz pierwszy w tym roku własnoręcznie upieczone kiełbaski. Towarzyszące nam tego dnia promienie słoneczne oraz zdobyte umiejętności dały nam dużo uśmiechu i energii na kolejne dni ferii.

12.02.2018

Dziś rozpoczęliśmy Harcerską Akcję Zima 2018. Zebraliśmy się drużynami naszego Związku Drużyn w jednej z pleszewskich szkół, gdzie integrowaliśmy się, grając w gry planszowe i rywalizując w przygotowanych konkurencjach. Jedną z nich było przygotowanie kanapek. Wyszły one przepyszne, a także niezwykle kreatywne. Po zakończeniu konkurencji okazało się, że w harcerskich zmaganiach konieczna jest dogrywka dwóch drużyn: 16 Drużyny Harcerskiej im. Ludwika Zawieji i 7 Drużyny Harcerskiej "Mustang". Dogrywka z wiedzy harcerskiej okazała się nie lada wyzwaniem. Zabawa była świetna, a teraz z niecierpliwością czekamy na kolejny dzień, który przyniesie jeszcze więcej pozytywnych emocji.

02.02.2018

Dziś odbyła się gala Pleszewianina Roku, do której mieliśmy nominację. Bardzo za nią dziękujemy oraz gratulujemy zwycięzcy.
23.01.2018

Minął już tydzień od 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego nasz sztab pobił kolejny rekord! Wspólnie z wolontariuszami udało nam się uzbierać 69 496,90 zł. Podczas finału w naszym mieście nikt nie mógł się nudzić. Liczne licytacje naprawdę wspaniałych rzeczy w kinie "Hel", III pleszewski bieg "Policz się z cukrzycą", wszelkie atrakcje dla najmłodszych w sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie to zaledwie kilka atrakcji, jakie zostały przygotowane dla naszych mieszkańców. Nie możemy się doczekać, aby wziąć udział w kolejnym finale. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej druhny Natalii. Siema!


Aby przejść do fotorelacji kliknij na zdjęcie ;)
20.01.2018

Nasz Związek Drużyn został nominowany do otrzymania tytułu Pleszewianina Roku. Dziękujemy za oddane na nas głosy i będziemy wdzięczni za każdy oddany głos! Może nam się udać tylko dzięki Wam i waszym głosom.
SMS o treści PR.6 na numer 72355 PS. Nie lubimy o to prosić, ale będziemy wdzięczni za każde udostępnienie posta.
Więcej o plebiscycie możecie przeczytać na pleszew.naszemiastp.pl

10.01.2018

Odezwa do harcerzy i instruktorów o rozpoczęciu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego, która oficjalnie została odczytana 10 listopada 2017 roku podczas capstrzyku harcerskiego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego:
10 listopada 2017 roku,
— kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest dr Andrzej Duda — Honorowy Protektor Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami Kraju,
— kiedy Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego jest hm. Dariusz Supeł,
— kiedy Naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego jest hm. Małgorzata Sinica,

zgromadzeni w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, u stóp pomnika pierwszego Protektora Związku Harcerstwa Polskiego, ojca polskiej niepodległości, twórcy i dowódcy Legionów Polskich, otoczeni blaskiem przyniesionego w harcerskiej sztafecie z Wołynia Ognia Niepodległości, pomni wywalczonego przez naszych poprzedników i przodków daru, jakim jest niepodległa Rzeczpospolita, spoglądający z nadzieją na czekającą nas przyszłość, inaugurujemy w naszej organizacji obchody wielkiego jubileuszu

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego.

Jesteśmy wdzięczni pierwszym instruktorom i wychowawcom harcerskim za to, że pomimo zagrożenia ze strony zaborców podjęli pokoleniowe wyzwanie krzewienia na polskich ziemiach harcerskiego ruchu. Jesteśmy im wdzięczni za to, że rozpalili w sercach młodych Polaków tęsknotę za niepodległą ojczyzną i wzbogacając metodę skautowego wychowania gen. Roberta Baden-Powella, popchnęli ich do walki o wolność oraz do pracy przy odbudowie niepodległej Polski. Jesteśmy im wdzięczni za to, że Związek Harcerstwa Polskiego dał odrodzonej Polsce nowe pokolenie, które już w 1939 roku sprawdziło się w największej dziejowej próbie, tworząc podczas II wojny światowej ruch oporu wobec okupanta i pod kryptonimem Szarych Szeregów kontynuując wychowawczą pracę, przygotowując harcerki i harcerzy do walki, zwycięstwa i kolejnej odbudowy, w myśl hasła „Dziś — Jutro — Pojutrze”.

Nasi poprzednicy dobrze zasłużyli się Polsce — sprawie odzyskania niepodległości i wychowania wielu pokoleń harcerek i harcerzy. Okazujemy im wdzięczność, widzimy w nich patronów naszej teraźniejszości i przyszłości. Przygotowując się do jubileuszowego roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego, zapraszamy do udziału w Zlocie ZHP w Gdańsku w 2018 roku i przesyłamy wszystkim pokoleniom Polaków, szeregom harcerek i harcerzy nasze wezwanie:

Czuwaj!

Naczelnik ZHP
hm. Małgorzata Sinica

Przewodniczący ZHP
hm. Dariusz Supeł
03.01.2018

Druhu zastępowy, druhno zastępowa!
W tej edycji Wielkiego Turnieju Zastępów pomimo zadań okolicznościowych przygotowaliśmy również zadania specjalne. Będziecie się o nich dowiadywać na różne sposoby - przeglądając media społecznościowe naszego Związku Drużyn, od waszych drużynowych lub w inne ciekawe sposoby, a czas ich wykonania będzie ograniczony.
Pierwsze zadanie właśnie pojawiło się w zakładce Wielki Turniej Zastępów pod hasłem "Zadania specjalne".
Powodzenia!27.12.2017

Dziś spotkaliśmy się na pleszewskim rynku, by upamiętnić wybuch Powstania Wielkopolskiego. Każdy z pionów otrzymał osobne zadanie. Nasze dzielne zuchy roznosiły biało – czerwone chorągiewki w miejsca pamięci związane
z wielkopolskim zrywem, harcerze młodsi rozdawali broszury informacyjne przechodniom, natomiast harcerze starsi
i wędrownicy udali się do urzędów oraz instytucji publicznych, gdzie rozdawali broszury oraz biało–czerwone kokardy. Odwiedziliśmy między innymi: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Starostwo Powiatowe oraz Komendę Straży Pożarnej.
Po wykonaniu zadań, w murach „Jedynki” wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu na temat Powstania Wielkopolskiego oraz jego przebiegu w Pleszewie. Poprowadził go dla nas Pan Dominik Wabiński, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

23.12.2017

Wczoraj odbyła się wigilia naszego Związku Drużyn. Na początek mogliśmy podziwiać wspaniałą grę aktorską naszych uroczych zuchów i zaśpiewać kolędy wraz z naszymi harcerzami, rodzicami i przyjaciółmi. Ogromnie gratulujemy naszej gromadzie wspaniałego występu. Harcerze z innych drużyn również mieli swoich 5 minut. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt zaśpiewać na mszy świętej w farze, na której zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju. Następnie udaliśmy się na pleszewski rynek, by tam podzielić się z mieszkańcami Światłem i zakończyć uroczystość kręgiem.
Już teraz zapraszamy na rynek w najbliższą niedzielę (24.12) w godzinach 11:00 - 13:00, aby ci, których nie było z nami wczoraj, mogli wziąć Światło do swoich domów.

20.12.2017

Druhu zastępowy, druhno zastępowa!
W zakładce Wielki Turniej Zastępów pojawiło się nowe zadanie dotyczące Betlejemskiego Światła Pokoju.
Nie zwklekaj i zajrzyj tam już teraz!19.12.201712.12.2017

10.12.2017

Grudzień rozpoczęliśmy od biwaku mikołajkowego, w którym wzięli udział harcerze starsi. Podczas zajęć poznaliśmy ideę Betlejemskiego Światła Pokoju, własnoręcznie wykonaliśmy ozdoby bożonarodzeniowe oraz poszerzyliśmy wiedzę harcerską przez gry i zabawy. Wieczorami spotykaliśmy się w auli, gdzie oglądaliśmy filmy, śpiewaliśmy i spędzaliśmy czas wokół przystrojonej przez nas choinki. Magiczna aura nadchodzących świąt naładowała nas pozytywną energią, z którą wróciliśmy do domów. Wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za wspólnie spędzony czas i przypominamy:

„W Tobie jest światło”22.11.2017

Za oknem od jakiegoś czasu można dostrzec złotą, polską jesień. My zaś informujemy, że obóz w ramach Harcerskiej Akcji Lato 2018 odbędzie się w drugiej połowie lipca! Wybierzemy się na stanicę harcerską hufca Złotów, która znajduje się w Jastrowiu, tuż przy rzecze Gwda.
Wyciągnij swoją świnkę skarbonkę i już dziś zacznij zbierać pieniądze.
Nie może tam Ciebie zabraknąć!12.11.2017

W dniu 11 listopada br. uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Niepodległości, które rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. prałat Henryk Szymiec. W kazaniu podkreślił, że Polacy powinni iść za przykładem świętego Marcina i pojednać się.
Po mszy świętej władze samorządowe oraz pozostałe delegacje złożyły kwiaty pod tablicą umieszczoną na Murze Pamięci. Następnie uroczystości przeniosły się na pleszewski Rynek.
08.11.2017

Druhno zastępowa! Druhu zastępowy!
Wielki Turniej Zastępów już trwa, a co za tym idzie? Czas na pierwsze zadanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości! Koniecznie odwiedźcie zakładkę "Turniej Zastępów", aby poznać treść zadań.09.10.2017

Harcerski Start za nami, co oznacza, że czas rozpocząć Wielki Turniej Zatępów!
W zakładce "Wielki Turniej Zastępów" pojawił się regulamin oraz karta zgłoszeniowa. Zastępy należy zgłosić do 30 października.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem.

Powodzenia!24.09.2017

W dniu 1 września 2017 roku pomimo wszelkich utrudnień formalnych i pogodowych tradycyjnie już o godzinie 12.00 oddaliśmy hołd tym, którzy w dniu wybuchu II wojny światowej bronili naszej Ojczyzny. W tym roku spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej. Kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi tamte wydarzenia składały władze samorządowe, organizacje partyjne i pozarządowe oraz młodzież szkolna.
10.09.2017

W dniu 8 września braliśmy udział w uroczystościach z okazji odsłonięcia na murze pamięci przy kościele pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie tablicy upamiętniającej żołnierzy 70 pułku piechoty.
Napis na tablicy brzmi:
"Żołnierzom pleszewskiego 70 Pułku Piechoty w podziękowaniu za wszechstronny wkład w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne naszego miasta w XX-leciu międzywojennym oraz bohaterską postawę w czasie agresji niemieckiej we wrześniu 1939 roku. Społeczność Ziemi Pleszewskiej''
10.09.2017


28.08.2017

W dniu 14 sierpnia br. braliśmy udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, które od 1920 roku obchodzone jest 15 sierpnia z okazji zwycięskiej „Bitwy Warszawskiej”. Uczestniczyliśmy podczas uroczystego składania kwiatów pod pomnikiem „Chwały Artylerzystów” oraz swoim występem artystycznym uświetniliśmy akademię, podczas której wręczane były odznaczenia.
17.08.2017

Z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej zapraszamy wszystkich druhów, druhny, instruktorów oraz mieszkańców miasta na upamiętniający Apel Poległych, który odbędzie się 01 września na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej o godzinie 12:00 (zbiórka harcerzy o godzinie 11:30).16.08.2017

Druhny i Druhowie!
Do końca Wielkiego Turnieju Zastępów pozostało już tylko jedno zadanie. Bardzo proszę o zebranie materiałów do wszystkich dotychczasowych zadań i przekazanie ich Waszym drużynowym. Ostatnie zadanie zostało umieszczone w dziale "Turniej Zastępów".
14.08.2017

Dzień po powrocie z wędrówki stwierdziliśmy, że nie ma to, jak odegrać się na pogodzie, jak wybrać się na strzelnicę ;) Liczną grupą pojechaliśmy na strzelnicę na Karczemce należącą do pleszewskiej Ligi Obrony Kraju. Pod bacznym okiem Pana Zygmunta Urbaniaka kierownika LOK-u, przypomnieliśmy sobie budowę popularnego „kałacha” i zasady bezpiecznego strzelania. Odstrzeliwszy swoje magazynki, w aromacie prochu strzelniczego, zrobiliśmy zdjęcia przy rozładowanej i zabezpieczonej broni i z uśmiechami na twarzy i piskiem wystrzałów w uszach, wróciliśmy do domów ;)

Już dziś polub 14 Drużynę Starszoharcerską im. Batalionu "Zośka" na facebooku, żeby poczytać o ich przygodach!
13.08.2017

W środę 5 sierpnia punkt 9:00 zebraliśmy się na rynku i wyruszyliśmy pełni energii i śmiechu w stronę Lenartowic. Zaraz po dotarciu na miejsce zrobiliśmy krótki przystanek dla sprawdzenia naszych plecaków, wzięcia łyczka wody i znów wyruszyliśmy w drogę. Idąc przez wsie, łąki i lasy, dotarliśmy do bardzo urokliwego stawu koło Zawad, gdzie bawiliśmy się tak dobrze, że nijak nie umieliśmy sobie odmówić rozbicia obozowiska w pobliżu. ;) Po zabezpieczeniu terenu na ognisko, rozstawiliśmy namiot z pałatek i nastała najwyższa pora na ucztę w postaci kiełbasy z ogniska z zachodem słońca w tle. Dzień przemijał, a my wspólnie przy ognisku rozmawialiśmy i wspominaliśmy harcerskie dzieje z dawnych lat. Cała noc przebiegła spokojnie aż do 5 rano gdzie zastał nas deszcz i odległa burza, lecz kierując się słowami Roberta Baden Powella, „Każdy osioł potrafi być dobrym skautem podczas pogody”, nie pozostało nam nic innego jak tylko śmiać się z sytuacji. Gdy tylko się uspokoiło, sprawdziliśmy swoje bagaże, złożyliśmy obozowisko i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Dh Eryk bardzo dziękuje wszystkim za uczestnictwo, hart ducha i zaradność, jaka druhny i druhowie się wykazali Czuwaj!

Już dziś polub 14 Drużynę Starszoharcerską im. Batalionu "Zośka" na facebooku, żeby poczytać o ich przygodach!
12.08.2017

W związku z tragedią, która spotkała harcerzy ZHR na obozie w czasie dzisiejszej nocy Naczelnik ZHP, wydała rozkaz specjalny. Najbliższa niedziela, 13 sierpnia, jest dniem żałoby w ZHP. Rodzinom zmarłych harcerek składamy najszczersze kondolencje.


03.08.2017

Wszyscy widzieli, jak uczciliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w naszym mieście. Tymczasem w Warszawie trwał I Zlot Harcerski w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zwieńczeniem zlotu była warta na Woli, przy trzech z kilkuset miejsc pamięci, na których zastała nas godzina 17:00. Podczas ostatnich dni śpiewaliśmy (Nie)zakazane piosenki, zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, wzięliśmy udział w bardzo ciekawej grze miejskiej, poznawaliśmy harcerzy z innych środowisk oraz organizacji. Jednak to, co było dla nas najbardziej ekscytujące, to spotkania z powstańcami. Wspomnienia tych wspaniałych ludzi dały nam do myślenia i bardzo nas poruszyły. "Nie wiecie, co to jest, przelewać krew za wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się takich strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenia miało możność przeżyć. Musimy wszystko zrobić, by Polska była piękna, wspaniała, niepodległa, suwerenna" - słowa, generała Ścibor-Rylskiego, które usłyszeliśmy 31 Lipca. Pamiętajmy!


02.08.2017

Jak co roku uczciliśmy Godzinę W na pleszewskim rynku. Razem z Grupą rekonstrukcyjną 70. Pułku Piechoty, pleszewskimi kibicami, a także władzami i mieszkańcami miasta wzięliśmy udział w uroczystości upamiętnienia wybuchu powstania warszawskiego. Po przemowie stanęliśmy na baczność do hymnu po którym delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pleszewski ruch oporu. Na zakończenie byliśmy widzami rekonstrukcji odbicia posterunku. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i pamięć o bohaterskich czynach naszych przodków. Czuwaj!


04.07.2017

Mieliśmy dziś przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z białoruską młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu pt. „Łączy nas Polska”, na którym zaprezentowaliśmy nasze działania w środowisku lokalnym. Wraz z nami uczestniczyły także inne drużyny z Wielkopolski – z Ostrowa Wlkp. i Jarocina oraz „Wartaki”, którzy porwali całą salę swoim śpiewem. Po oficjalnej części spotkania skosztowaliśmy przepyszny tort i mieliśmy okazję na zrobienie zdjęć z Panią Marszałek. Później udaliśmy się na cytadelę oraz zwiedziliśmy Stary Rynek.


02.07.2017

W ostatni wtorek zebraliśmy się w kręgu harcerzy starszych pod obeliskiem z okazji 100-lecia naszego działania na ziemiach pleszewskich, aby wspólnie powędrować do Rokutowa na „Nocne Harce”. Zaraz po przebyciu na miejsce odebraliśmy klucze od Sołtysa Pana Grzegorza Szwedka i udaliśmy się do Sali Wiejskiej w Rokutowie. Rozlokowani i pełni energii usiedliśmy do wspólnego ogniska, gdzie w trakcie pieczenia kiełbas i opowiadania historii z naszych harcerskich przygód, zaskoczył nas orzeźwiający deszcz. Ogień dogasał, śpiewy ucichły, więc uznaliśmy, że to najlepszy moment na najważniejsze. Wyposażeni w latarki, równo o północy pokierowaliśmy się w stronę lasu. Gdy tylko dotarliśmy na miejsce, usiedliśmy w kręgu, aby wsłuchać się w dźwięku lasu nocą i oswoić oczy z otaczającym nas mrokiem, zaraz po tym zagraliśmy w „Znicze” i „Odbijanie chorągwi”. Wraz ze wstającym Słońcem, my kładliśmy się właśnie spać, aby wczesnym rankiem (o 11:00 ;) ) względnie wyspani i szeroko uśmiechnięci zabrać się za robienie jedzenia i kolejne gry, w których trakcie odwiedziła nas nasza Komendantka hm. Sławomira Madalińska i Kadra Klubów Aktywności Rozmaitych.
Bardzo dziękujemy za możliwość zorganizowania nocki w Sali Wiejskiej Panu Grzegorzowi i uczestnikom za wzięcie udziału! Czuwaj! ;)


23.06.2017

W weekend odbył się złaz Hufca ZHP Kalisz na Stanicy Harcerskiej „Grodzisko”. Byliśmy jednymi ze 150 harcerzy i zuchów z Kalisza, Nowych Skalmierzyc oraz Pleszewa.

W piątkowy poranek komendant złazu przywitał uczestników na apelu rozpoczynającym. Po apelu zuchy, harcerze i harcerze starsi wybrali się na trasy Biegu o Puchar Komendanta Hufca po lesie Winiarskim, przygotowanej dla każdej grupy wiekowej ZHP. Owy bieg oczywiście wygraliśmy w naszej kategorii :)

Podczas gry terenowej instruktorzy hufca sprawdzali wiedzę m.in. z terenoznawstwa, pierwszej pomocy czy symboliki ZHP. Deszczowy dzień utrudniał poruszanie po lesie, ale doskonale przygotowani harcerze poradzili sobie bardzo dobrze z utrudnieniami pogodowymi. Apel podsumowujący Bieg o Puchar Komendanta Hufca, rozpoczął się od wręczenia pucharów zwycięzcą każdej z trzech kategorii wiekowej:
Zuchy – 1 Kaliska Gromada Zuchowa,
Harcerze – 24 Kaliska Drużyna Harcerska,
Harcerze Starsi – 13 Drużyna Starszoharcerska.
Komendant Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1919/19 wyróżnił honorową odznaką Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce” phm. Konrad Zykowicza, pwd. Andrzeja Maćkowiaka oraz pwd. Gabriele Stasiak.

W piątkowy wieczór dla instruktorów kaliskiego hufca została przygotowana konferencja poświęcona zmianie w Prawie Harcerskim, Przyrzeczeniu Harcerskiemu oraz przyszłości kaliskiego hufca. Konferencję prowadzili: hm. Maciej Ciszewski, phm. Michał Bratek oraz pwd. Jakub Lis.

Sobotni dzień uczestnicy złazu spędzili w centrum miasta Kalisza. Harcerze musieli dotrzeć do 17 punktów gry mobilnej pt. „Zostań kaliskim Indiana Jones”. Gra była poświęcona Stefanowi Szolcowi-Rogozińskiemu, kaliskiemu podróżnikowi i badaczowi Kamerunu. Harcerze testowali działanie gry miejskiej dostarczonej przez platformę BigAntVenture, wykupionej przez miasto Kalisz w związku z rokiem Stefana Szolca–Rogozińskiego.

Gra mobilna została rozstrzygnięta w niedzielny poranek. Wygrała 13 Kaliska Drużyna Harcerska. Następnie harcerze przystąpili do sprzątania obozowiska.


20.06.2017Kliknij na czerwony tekst, aby pobrać ulotkę informacyjną dla zuchów i harcerzy
04.06.2017

Powróciliśmy z największej służby roku, która odbyła się w ubiegły weekend podczas XXI Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Tegoroczne hasło brzmiało "Idź i kochaj". Wraz z komendantem Chorągwi Wielkopolskiej - hm. Tomaszem Kujaczyńskim-świętowaliśmy 20-lecie pełnienia służby. W piątkowy wieczór wzięliśmy udział we mszy świętej nad brzegiem jeziora Lednickiego. Następnego dnia zaraz po apelu rozpoczynającym służbę pierwsza tura harcerzy wyruszyła pilnować ładu i porządku wśród przybyłych już na Pola pielgrzymów. Pełniliśmy warty honorowe przy grobie ojca Góry oraz na bramie-rybie, a także uczestniczyliśmy w procesjach. Atmosfera jak co roku była niesamowita, pogoda dopisała (niektórym aż za bardzo), a my z niecierpliwością czekamy na kolejny rok.


30.05.2017

Obóz harcerski w Lginiu

Chcesz, żeby twoje dziecko przeżyło w te wakacje niezwykłą harcerską przygodę z przyjaciółmi?
Jeżeli tak, to nie zwlekaj i zapisz je już dziś na nasz obóz!
Kiedy? 17 - 22.07.2017 (zuchy), 17 - 26.07.2017 (harcerze)
Gdzie? Stanica Hufca ZHP Wschowa w LginiuKoszt wyjazdu: 300 zł (zuchy) 600 zł (harcerze)

obejmuje: przejazd uczestników, ubezpieczenie, wyżywienie (4 posiłki dziennie), zakwaterowanie w namiotach, sanitariaty, pion kuchenny i stołówka murowana zatwierdzona do użytku przez odpowiednie służby, wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą (własnych drużynowych), ubezpieczenie na czas podrózy i pobytu, opiekę medyczną, ratownika wodnego oraz materiały programowe.

Ponadto gwarantujemy: wspaniałą przygodę, dobrych przyjaciół, służbę, warty, długie wędrówki, dużo śpiewania oraz zabawy, a także również trochę pracy :)

Strona internetowa stanicy: www.stanica-lgin.wschowa.pl29.05.2017

W ubiegłą niedzielę pomagaliśmy przy organizacji festynu osiedla nr 5 w Ogrodzie Jordanowskim. Wśród kilku stoisk prowadzonych przez naszych harcerzy największą popularnością cieszyły się rzuty piłką tenisową do celu w postaci piramidy z puszek. Dużym zainteresowaniem cieszył się także rozstawiony jak co roku „małpi gaj” oraz stanowisko z klockami dla najmłodszych. Dzięki uprzejmości organizatorów w nieco ponad 3 godziny rozdaliśmy uczestnikom w różnym wieku ponad 200 nagród. Było to głównie kredki, bańki mydlane oraz słodycze. Na festynie nie zabrakło także innych atrakcji. O godzinie 17 odbył się konkurs parkowania równoległego i najlepszych wypieków cukierniczych, a zaraz po nim na scenie wystąpili młodzi pleszewscy wokaliści. Cały festyn odbył się w atmosferze zabawy oraz zdrowej rywalizacji. Wszystkich zainteres owanych rozrywką dla całej rodziny zapraszamy ponownie za rok.
29.05.2017

Dwunastu pleszewskich harcerzy z niecierpliwością odlicza już dni do kolejnej, ekscytującej przygody, jaką jest Harcerska Służba Lednica. Wychowanie duchowe i religijne jest dla naszego środowiska niezwykle ważne, więc już drugi raz w promieniach słońca, otoczeni tłumem wspaniałych ludzi i niesamowitą atmosferą będą pełnić służbę porządkową, liturgiczno-repreznentacyjną, a także medyczną. Życzymy im wspaniałej pogody, niesamowitych wrażeń i satysfakcji, jaką harcerzowi daje pomoc drugiemu człowiekowi.
24.05.2017

W dniu 23 maja 2017 roku braliśmy udział w uroczystości upamiętniającej pułkownika Mieczysława MOZDYNIEWICZA – dowódcy 70 pułku Piechoty w Pleszewie w latach 1928 – 1935, nadając skwerowi przy byłych koszarach jego imieniem. Po uroczystej mszy w asyście orkiestry wojskowej i kompani honorowej WP oraz złożeniu przez gości i delegatów kwiatów pod tablicą upamiętniająca nadanie Ojcu Świętemu JP II Honorowego Obywatelstwa naszego miasta udaliśmy się na teren OHP — byłej jednostki wojskowej. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.
W uroczystości brali udział: dh. Eryk Michalak, och. Klaudia Mielczarek, och. Olimpia Piekarska, trop. Martyna Luźniarek, mł. Jakub Bogacz, mł. Filip Walendowski, odkr. Maksymilian Sadowski, ćw. Sebastian Doliński, HO Jan Owczarski.
Podczas uroczystości Komendant Główny OHP wręczył podziękowania hm. Sławomirze Madalińskiej i hm. Zygmuntowi Reszelowi za aktywny udział w przygotowaniu uroczystości.
07.05.2017

1 maja 2017, pionem harcerzy starszych, wybraliśmy się do lasu. Przy pięknej pogodzie uczyliśmy się robić małe kuchnie polowe, na których gotowaliśmy naleśniki, jajecznicę oraz frytki. Nasze brzuchy były pełne niesamowitego jedzenia :) Graliśmy również w grę terenową, która sprawdzała naszą terenoznawczą wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia. Mieliśmy okazje poznać język migowy! Przy dużym ognisku nie zabrakło również śpiewania i gry na gitarze.
29.04.2017

22 kwietnia wzięliśmy udział w turnieju rycerskim, który odbył się w ramach święta patrona harcerzy — św. Jerzego. W rycerskie miasteczko zmienił się Ogródek Jordanowski oraz Dom Parafialny. Mogliśmy konkurować między sobą w konkurencjach takich jak: strzelanie z łuku, walka na kopie czy tor przeszkód. Najbardziej lubianymi przez nas zajęciami było budowanie zamków z kartonów, 'Spacer damy', memory, a dla zuchów także kolorowanki. W każdej chwili mogliśmy zjeść tosty w kawiarence oraz napić się ciepłej herbaty. W każdej konkurencji został wyłoniony zwycięzca, a miano złotego roku zdobyła 1 Pleszewska Gromada Zuchowa 'Młode Wilki'.
24.04.2017
11.04.2017
05.04.2017

Zapraszamy wszystkich harcerzy!
04.04.2017

Pierwszego kwietnia braliśmy udział w zajęciach z samoobrony, które prowadził instruktor krav mage Robert Jędrzejewski. Poznaliśmy teoretyczne zasady samoobrony, które później wykorzystaliśmy w ćwiczeniach. Nauczyliśmy się jak obronić siebie i bliskich w sytuacjach, które mogą mieć miejsce na co dzień, np. obrona przed nożownikiem lub przed osobą wywołującą bójkę. Zajęcia te sprawiły, że możemy czuć się o wiele bezpieczniej, idąc na spacer lub wracając samemu wieczorem do domu.
02.04.2017

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na Harcerską Służbę Lednica. Więcej szczegółów na plakacie:
02.04.2017

W weekend 24-26.03.2017 harcerze starsi oraz wędrownicy z 13 Drużyny Starszoharcerskiej im. 70 Pułku Piechoty, 10 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Sokół" oraz 23 Drużyny Wędrowniczej "Carpe Diem" wzięli udział w 47. edycji Rajdu "Arsenał". Podczas imprezy poczuliśmy klimat Warszawy oraz wprowadziliśmy w życie hasło tegorocznego Rajdu "Podaj dalej". Rajd Arsenał zakończył się uroczystościami na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego, z którego przemaszerowaliśmy pod Arsenał Królewski, gdzie 74 lata temu odbyła akcja zbrojna Grup Szturmowych Szarych Szeregów, w wyniku której odbito "Rudego" i 20 innych więźniów, z rąk Gestapo. Zwiedziliśmy m.in. Stare Miasto w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie oraz udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, by oddać hołd poległym za wolność ojczyzny. Ze szczególnym sentymentem oraz wzruszeniem stanęliśmy przed grobem Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", gdzie 14 DSH im. Batalionu " Zośka " zostawiła chustę swojej drużyny. Wszyscy wróciliśmy bardzo zmęczeni, lecz szczęśliwi, pełni nowych wrażeń i doświadczeń :) Do zobaczenia, za rok! :D
Zdjęcia


21.03.2017

W sobotę 04.03.2017r. wzięliśmy udział udział w warsztatach dla drużynowych i przybocznych SZOKDA organizowanych przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca Kalisz. Warsztaty odbyły się w formie całodniowej gry w Gołuchowie. Spotkaliśmy się o wschodzie słońca nad jeziorem. Przez cały dzień uczestniczyliśmy w zajęciach takich jak: jak dobrze zorganizować nabór, jak skutecznie się komunikować, jak pracować z drużynowym/przybocznym i wiele innych! W między czasie poznawaliśmy tajne zakątki parku w Gołuchowie, oraz zwiedziliśmy zamek szlachecki Czartoryskich. Gra zakończyła się ogniskiem, podczas którego dostaliśmy dyplomy potwierdzające ukończenie warsztatów doskonalących dla drużynowych i przybocznych oraz mały szpiegowski gadżet.


28.02.2017

Pierwsze emocje i wrażenia opadły więc czas napisać co się u nas działo 22 lutego. To zawsze dla nas jest wyjątkowy dzień, a ten był "wyjątkowo wyjątkowy". Spotkaliśmy się w naszej "jedynce, przybyli wspaniali goście , przyjaciele, rodzice no i my. Aula ledwo nas pomieściła, ale to dobrze, że tak nas wielu. Dużą niespodziankę sprawiła nam drużyna z Chocza, przyjechali wszyscy! Najważniejszym i bardzo wyjątkowym elementem uroczystości było odznaczenie naszego sztandaru Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Sztandar odznaczali pułkownik rezerwy Ryszard Opaliński, pułkownik rezerwy Czesław Kowalczyk, pułkownik rezerwy Ryszard Wiliński. Jest to dla nas duże wyróżnienie, jesteśmy z niego bardzo dumni. Podczas tej uroczystości został również odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi o przyznaniu Odznaki Honorowej "Harcerska Służba Wielkopolsce" naszym instruktorom: pwd. Mikołajowi Tymeckiemu, pwd. Natalii Perlińskiej, pwd. Roksanie Ryfie, pwd. Mikołajowi Dudzie, phm. Alinie Dudzie, pwd. Erykowi Nawrockiemu, pwd. Agnieszce Szymczak, phm. Dominice Banaszyńskiej, pwd. Grzegorzowi Grytce, pwd Maciejowi Banaszyńskiemu. GRATULUJEMY. W tak ważnym dla nas dniu mieliśmy również okazję podziękować naszym przyjaciołom, bez których nie chcemy i nie potrafimy działać:

Pan Marian Adamek Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Pan Arkadiusz Ptak z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Pan Janusz Lewandowski Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
Pani Romana Kaczmarek Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2
Pan Grzegorz Jenerowicz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 3
Pani Elwira Łucka Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie
Pan Maciej Grzesiński Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej
Pani Dorota Bystrzycka Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim
Pani Anna Sierecka Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach
Pani Elżbieta Kwiatek Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie
Pan Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie
Pani Elżbieta Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew
Pana Jacek Przepierski Prezes Rejonowej Organizacji LOK Pleszew
Pan Krystian Piasecki Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie
Pani Emilia Golińska Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Pani Lucyna Roszak Centrum Wolontariatu w Pleszewie
Pan Mariusz Szymczak Dyrektor Domu Kultury w Pleszewie
Pan Leszek Bierła Prezes Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego
PHU ARAMIR Sp.J.
Ks. prałat Henryk Szymiec proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie


Również część tzw. artystyczna okazała się bardzo trafiona i przygotowana w duchu skautowego braterstwa. Całość bezbłędnie poprowadził dh. Janek Owczarski. Pożegnalny krąg pozwolił wszystkim na chwilę refleksji wśród blasku świec i przyjaciół. Chyba się nam trochę udało wypełnić słowa Baden-Powella "Posłannictwem naszym jest rozprzestrzeniać przyjaźń i braterstwo na całym świecie".

(Zdjęcia)
21.02.2017

Komenda Związku Drużyn ZHP w Pleszewie jest organizatorem obozu letniego w miejscowości Lgiń koło Wschowy, teren leśny nad jeziorem na stanicy ZHP Hufca Wschowa.

Więcej informacji w ulotce:

Ulotka - harcerze

Ulotka - zuchy
11.02.2017


09.02.2017

Zespół Kadry Kształcącej naszego hufca zapraszana na warsztaty drużynowych i przybocznych!
Zapraszamy na najbardziej szpiegowskie warsztaty dla drużynowych i przybocznych w historii kształcenia w ZHP.
Bierz swoją kadrę i zgłaszaj się już teraz !

http://www.kalisz.zhp.wlkp.pl/index.php/2017/02/02/warsztaty-dla-druzynowych-i-przybocznych/
07.02.2017


05.02.2017

Druhny i Druhowie !

Kolejne zadanie Wielkiego Turnieju Zastępów zostało umieszczone w dziale "Wielki Turniej Zastępów"
23.01.2017

Czuwaj! W ramach Harcerskiej Akcji Zima przygotowaliśmy dla Was następujące atrakcje:

-Nockę "Wspólne harce, tańce i hulańce" w ZSP nr 1 w Pleszewie
-Zajęcia sportowe w ZSP nr 1 w Pleszewie
-Wyjazd na ściankę wspinaczkową "BlokoBlisko" w Kaliszu
-Wyjście do lasu
-Grę historyczną po mieście "Powstanie Wielkopolskie"
-Wyjazd na lodowisko do Kalisza
-Wyjście na kręgielnię


Nie może zabraknąć i Ciebie! :)

Więcej informacji oraz zgody w załączniku
Starsze posty →